Blog Image

Qv10 blog

Energielabel bij verkoop van uw woning

nieuws Posted on Wed, June 21, 2017 10:30:48

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht.
Woningeigenaren zijn verplicht om bij de overdracht van een woning een definitief energielabel te registreren. Dit kan op www.energielabelvoorwoningen.nl

Qv10 bouwkundigadvies is erkend energielabeldeskundige en kan voor u de definitieve energielabel afmelden.
Nadat u de gegevens van uw woning heeft ingevuld op de site ‘www.energielabelvoorwoningen.nl’, kunt u een erkend deskundige kiezen.
Voor een klein bedrag kan ik dit voor u doen. Zoeken op Marianne SnellenEPV -Energieprestatievergoeding

nieuws Posted on Thu, December 08, 2016 15:12:02

EPV – Energieprestatievergoeding

Alleen
voor huurwoningen

Verhuurder
mag vergoeding vragen voor zeer zuinige woning (NOM) bovenop huur.

(huurder
is niet meer aan woonlasten kwijt door lagere energierekening van NOM woning)

Wet
EPV is sinds 01-09-2016 (staatsblad 303) van kracht. In het staatsblad 303
staan alle eisen beschreven

EPV
wordt bepaald per woning/ per appartement

EPV
legt nadruk op bereiken van NOM (nul op de meter) volgens de Trias Energetica

Hoe werkt Energieprestatievergoeding volgens de nieuwe
regelgeving?

Om een EPV te mogen innen, moet een woning voldoen aan drie basisvoorwaarden:

1.
De gegarandeerde maximale netto warmtevraag voor
ruimteverwaming moet binnen de wettelijk afgesproken normen vallen (dus lager
dan 50 kWh/m2/per jaar). De energie hiervoor dient door de woning zelf duurzaam
opgewekt te worden.

2.
De gegarandeerde minimale productie van duurzaam
opgewekte warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater moet binnen de
afgesproken normen vallen (dit is netto warmtevraag voor ruimteverwaming + 15
kWh/m2/per jaar).

3.
Energieopwekking door de woning moet zodanig zijn dat
er een minimale hoeveelheid overblijft voor de energiebundel van de bewoner.

De netto
warmtevraag moet berekend worden met NEN 7120.

UNIEC
2 volgt alle EPV eisen NEN7120 waarbij bepaalde parameters overruled worden.

De
EPV kan berekend worden met UNIEC 2 – nu
nog in ontwikkeling

De
berekening geeft de aanbevelingen aan hoe de woning te verbeteren.

Na de
verbouwingen en aanpassingen moet een woningopname gedaan worden door een gecertificeerd
persoon.

Als
laatste is de Monitoring Jaarlijks dienen
o.a opgewekte duurzame energie aan de huurder aangeleverd te worden.

Qv10
bouwkundigadvies kan, zodra UNIEC 2 het programma geschikt heeft gemaakt voor
het berekenen van de EPV, de berekening maken en adviseren welke bouwkundige- en installatietechnische maatregelen ervoor
kunnen zorgen dat je aan de eis van de EPV kunt voldoen.BENG

nieuws Posted on Thu, December 08, 2016 14:00:03

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe
gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. In Nederland
leggen we de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vast aan de
hand van drie eisen (BENG-indicatoren).

De
EPC wordt vervangen door 3 indicatoren. Tot er een nieuwe rekenmethodiek komt,
kun je die indicatoren tijdelijk volgens de NEN 7120 (EPC berekening) bepalen.

BENG
komt in grote lijnen overeen met een EPC van 0,2.

BENG
indicatoren:

1.
maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar)

2.
maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2)

3.
minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%)

Zie
voor uitgebreide informatie: http://infographics.rvo.nl/beng/

In het
UNIEC 2.2 EPC rekenprogramma kun je al zien wat de BENG indicatoren zijn.

Onderaan
het rapport staan de BENG indicatoren. Op basis van de EPC eis van 0,4 voor
woningen, zie je dat BENG eisen niet gehaald worden.

Het
wordt nu nog belangrijker om de ‘nauwkeurige’
lineaire warmteverliezen ipv forfaitair in
te voeren in de EPC berekening.

Qv10
bouwkundigadvies kan de EPC berekeningen maken en adviseren die aan de BENG eisen
voldoen.

Dankzij
cursussen zijn we weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.Energie- Index en Energielabel

nieuws Posted on Thu, January 21, 2016 15:34:54

Naast een EPC berekening van Uniec heb ik ook de
module Energie- Index berekening.

Mocht u een idee willen hebben, al tijdens het
ontwerp proces (DO+), hoe energiezuinig de woning is en welke woningwaardering voor uw
huurwoning kunt krijgen, dan kan ik naast
de EPC berekening ook een Energie- Index berekening maken.

Als het voor een
bestaande woning is, dan is alleen een Energie-
Index berekening nodig.

Helaas ben ik nog
niet gecertificeerd, maar kan al veel voorwerk doen.

Voor het afmelden van
de woning, is er een EI- rapport nodig van een gecertificeerde iemand. Bij oplevering kunt u op basis van
mijn rapport, een gecertificeerde deskundige de woning laten afmelden.

Zie de uitleg van
Uniec wat een Energie- Index Woningbouw
is en hoe die gekoppeld kan worden aan de EPC. Link: http://uniec2.nl/2015/04/06/energie-index-woningbouw-in-uniec-2/Hogere eisen thermische isolatie bij verbouw

nieuws Posted on Wed, December 16, 2015 11:49:02

Wijziging Bouwbesluit per 24 november 2015

Op 24 november 2015 is het Bouwbesluit op enkele punten gewijzigd. Onder andere
zijn de verbouwvoorschriften ten aanzien van thermische isolatie aangescherpt.
Als het vernieuwen of vervangen betrekking heeft op de isolatielaag in een
vloer, gevel of dak dan geldt een warmteweerstand van respectievelijk ten
minste 2,5m2.K/W, 1,3m2.K/W en 2,0m2.K/W bepaald volgens NEN 1068. Verder moet
nu de EPC om de 5 jaar getoetst worden. Wat dit voor de praktijk betekent is
ook verre van duidelijk.


Art.
5.6 Verbouw

Lid 2. (Woonfunctie)

In afwijking van het eerste lid
geldt bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen een warmteweerstand van
ten minste 2,5m².K/W voor een vloer, 1,3 m².K/W voor een gevel en 2,0m².K/W
voor een dak, bepaald volgens NEN 1068 en bij het vernieuwen of vervangen van
ramen, deuren en kozijnen een warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste
2,2W/m².K,
bepaald volgens NEN 1068. Indien het rechtens verkregen niveau een
betere energieprestatie heeft, dan geldt het rechtens verkregen niveau.

Dat betekent dat je bij het vervangen van kozijnen nu altijd dubbelglas, HR+ kwaliteit moet gaan toepassen.Woonfunctie voor particulier eigendom

nieuws Posted on Wed, December 16, 2015 11:30:19

Interessant voor diegenen die een eigen huis gaan bouwen.

In het Bouwbesluit zijn sommige regels uit Hoofdstuk 4, Bruikbaarheid, niet meer van toepassing en andere regels naar het niveau van bestaande bouw teruggebracht.

Dit geeft meer veel ontwerpvrijheid voor je ‘droomwoning’

Bouwbesluit wijziging per 1 juli 2015:
Nieuwe sub- gebruiksfuncties voor de woonfunctie.
Woonfunctie voor particulier eigendom:
woonfunctie die wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap (bijv. vrije kavel) of die wordt bewoond door de eigenaar.

Te vinden in Bouwbesluit onder:

Afd. 1.4 Bijzondere bepalingen.

Artikel 1.12a. Uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom.

• Voor particuliere woning zijn de volgende artikelen niet
van toepassing

afd.
4.3 Badruimte

afd.
4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid

afd.
4.5 Buitenberging

afd.
4.6 Buitenruimte

art. 6.10 Aansluitplicht
elektriciteit, gas en warmte

• Voor particulieren woningen zijn de
volgende eisen van toepassing op het niveau bestaande bouw

afd. 2.3 Afscheiding van vloer, trap
en hellingbaan

afd. 2.4 Overbrugging van
hoogteverschillen

afd. 2.5 Trap

afd. 2.6 Hellingbaan

afd. 3.11 Daglicht

afd. 4.1 Verblijfsgebied en
verblijfsruimte

afd. 4.2 Toiletruimte

afd. 4.7 Opstelplaatsenvergunningvrij bouwen en EPC

nieuws Posted on Thu, October 01, 2015 11:18:44

Van de nieuwsbrief BWTinfo, dd. 28-09-2015

Bij de bouw van een nieuw gebouw is het sinds 2010 op
grond van de regels voor vergunningvrij bouwen geoorloofd om direct met het
vergunde hoofdgebouw mee vergunningvrij dakkapellen en aan- en uitbouwen te
realiseren.

Wij kregen de vraag binnen welke gevolgen dit heeft
voor het aanleveren van de EPC-berekening en de EPC-norm waaraan het gebouw
moet voldoen. Is dat conform nieuwbouweisen? Navraag bij het ministerie leert
dat er voor de vergunningvrije delen, géén separate EPC-berekening van het
uiteindelijke hoofdgebouw, inclusief vergunningvrije dakkapellen, aan- of
uitbouwen overgelegd hoeft te worden. Bij de aanvraag is dan al een berekening
overlegd van het gebouw waar vergunning voor wordt aangevraagd. Wel is het zo dat
het hoofdgebouw samen met de aan- of uitbouw bij gereedmelding moet voldoen aan
dezelfde (EPC-)eisen die gelden als wanneer die zouden zijn meegenomen bij de
aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Bij de meeste
projecten zal dat gewoon om de nieuwbouweisen gaan. In deze
brochure
van de
Rijksoverheid vind je meer informatie.

Dit houdt dus in dat je het energie-effect van
vergunningvrije opties bij een woning moet compenseren.

In de komende jaren treedt de wet kwaliteitsborging
voor het bouwen in werking. Dan moet de EPC bij oplevering worden aangetoond
(verwachten en hopen we). Ook dan speelt dat het energie-effect van
vergunningsvrije opties bij een woning moet worden gecompenseerd.Vernieuwd

nieuws Posted on Fri, June 21, 2013 15:22:12

Na de overname van Qv10 is de naam van de website gewijzigd.

De inhoud is geactualiseerd en ook is er een Blog toegevoegd, en dit is het eerste bericht!